Algemene voorwaarden

Stichting WorldSaver is eigenaar en beheerder van Buy One Extra. Aan het gebruik van
Buy One Extra zijn voorwaarden opgesteld om misbruik te voorkomen en ervoor te zorgen dat het een veilige en aangename plek is voor alle bezoekers. Buy One Extra behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

1. Campagnes
Iedereen kan zich aanmelden om een campagne op te zetten. Een medewerker van Buy One Extra bepaalt of de aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. De vrijwilliger heeft de leeftijd van 18 jaar of ouder of kan worden begeleid door een volwassene.
 2. De campagne is ten gunste van een stichting die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.
 3. De campagne heeft goedkeuring van een bevoegd contactpersoon van de stichting die participeert.
 4. De campagne heeft goedkeuring van een bevoegd contactpersoon van de winkel die participeert.
 5. De campagne heeft afspraken over inzameling en transport.

2. Vrijwilligers

 1. Iedereen kan zich aanmelden als vrijwilliger om:
  A) Buy One Extra te helpen met werkzaamheden.
  B) Campagnes op te zetten.
 2. Vrijwilligers krijgen geen contract aangeboden en zijn zodoende niet verzekerd.
 3. Vrijwilligers krijgen geen vergoeding.
 4. In overleg wordt besproken welke taken het best passen bij een vrijwilliger.
 5. Campagnes worden geleid door een campagne manager.

3. Content

 1. Alle teksten op buyoneextra.nl worden door de redactie van buyoneextra.nl gecontroleerd en indien nodig aangepast.
 2. Buy One Extra kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie.
 3. Indien de redactie opmerkzaam wordt gemaakt op eventuele onjuistheden, zal zij trachten deze zo goed en snel als mogelijk te verbeteren.

4. Klachtenprocedure

Wij willen niets liever dan mensen tevreden stellen en houden. Daarom zullen wij klachten omzetten in iets positiefs en gebruiken om ons werk te verbeteren.

Een klacht indienen kan door een mail te sturen naar info@buyoneextra.nl. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden en deze indien mogelijk binnen twee dagen in behandeling nemen.

5. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst van Buy One Extra is Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze voorwaarden zijn niet gedeponeerd.